MENÚ PECHAR

Gin Lab AfterWork Boiro

O Concepto

Este proxecto nace da idea de crear un local que funcione como laboratorio de xenebras caseiras, e á súa vez, como un punto de encontro musical, buscando ofrecer un servizo e un espazo diferentes na vida hostaleira da localidade na que se sitúa. A medida que estas primeiras ideas van tomando forma e xorden os primeiros bosquexos, o obxectivo de venda vese desviado cara á especialización en cervexas de importación, polo que o deseño adáptase e reinventa sobre a marcha de maneira consecuente cos obxectivos definitivos; deste xeito, determínase a clara diferenza co que podería definirse como unha típica coctelería.

A intervención

Como prólogo, preséntase unha fachada en ladrillo negro grafiteada coa imaxe corporativa do negocio en branco e iluminada de maneira directa, xerando certa expectación pero mantendo unha aparente discreción e elegancia. Este primeiro contacto abre as portas a unha repentina mestura de estilos tomando referencias do modernismo e do industrial, xogando con distintos tipos de madeira, elementos metálicos e tapizados artesanais.
No que se refire á distribución, céntrase por unha banda, en que exista contacto visual desde a maior parte do local coa tarima móbil para concertos, e por outra banda, en manter o efecto de intimidade en cada unha das mesas. Como elementos a destacar, é importante mencionar a colocación do chan en espiga que consegue xerar un efecto de amplitude e horizontalidad; os acabados dos baños que xeran escenas peculiares con certas tinguiduras cinematográficas e a regulación da iluminación que permite estableces diferentes situacións a medida que avanza a noite.

O Gin Lab, é un local que consegue introducir ao espectador nun ambiente agradable, cálido e acolledor, apostando por gozar dunha experiencia culinaria orixinal,acompañado de bebidas diferentes e música en directo.

  • Proxecto: Café- Concierto Gin Lab
  • Onde: c/Francisco del Río Romero, Boiro
  • Ano: 2018 (Maio)
  • Deseño: Studio Moai
Aviso de Copyright
Aviso sobre la propiedad intelectual /Contenidos digitales

 

Este sitio web, incluyendo a título enunciativo (pero no limitativo) su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, así como los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, imágenes y cualquier documento gráfico contenido en él son propiedad de Moai Interiorismo, S.L. (el Responsable) o, si es el caso, el Responsable dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

 

La reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del Responsable. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al Responsable y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. Para más información, contacte con nosotros en la dirección de correo electrónico info@studiomoai.com

 

En galego :

 

error: Contido protexido !