MENÚ PECHAR

Oficinas de Refrigeración

Nunha nave con máis de 5 metros de altura, o noso plantexamento foi deixar a vista elementos industriais existentes como son as vigas de formigón orixinais.

Partindo desta premisa, tivemos que convencer o cliente para facer a instalación de climatización tamén vista. Esta solución potenciaba a nosa idea que tiñamos na cabeza de un sitio ” industrial” pero ca suficiente calidez para poder traballar a gusto. Esta calidez buscamola na madeira de nogal e rematámola cun iluminación moi coidada dentro dos despachos.

Outra das características destas oficinas son os grandes ventanais que abrimos cara o Mar. Unha vista privilexiada e que por o día, inundan as oficinas de lado a lado de luz natural sin a necesidade de ter que gastar enerxia.

A solución atrevida foi usar nun teito tan grande a cor corporativa. Sen dúbida foi un acerto xa que enchemos todo espacio de moita personalidade.

  • Onde: Riveira (A Coruña- Galiza)
  • Ano: 2019 (Abril)
  • Proxecto: Studio Moai
  • Superficie : 194 m2 construidos
  • Fotografia : A fiestra
Aviso de Copyright
Aviso sobre la propiedad intelectual /Contenidos digitales

 

Este sitio web, incluyendo a título enunciativo (pero no limitativo) su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, así como los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, imágenes y cualquier documento gráfico contenido en él son propiedad de Moai Interiorismo, S.L. (el Responsable) o, si es el caso, el Responsable dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

 

La reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del Responsable. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al Responsable y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. Para más información, contacte con nosotros en la dirección de correo electrónico info@studiomoai.com

 

En galego :

 

error: Contido protexido !